ADMINISTRATIEKANTOOR DIEMEN

Extra boete rittenregistratie van tafel!

Als u in een auto van de zaak op jaarbasis meer dan 500 km privé rijdt, dan krijgt u een bijtelling voor dat privégebruik. Alleen als u sluitend kunt aantonen dat u 500 km of minder rijdt per jaar ontkomt u aan die bijtelling. Als u dit niet nauwkeurig doet bestaat de mogelijkheid dat de inspecteur een boete oplegt van 100%.
Wees gewaarschuwd.
Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 23.04.20154 ( GHARL:2014:3391 ) vindt dit niet juist en bepaalde 25%. Mocht uw inspectie toch een hogere boete opleggen – gebeurt nog steeds -, kunt u met dit arrest in de hand , bezwaar maken.
Administratiekantoor Diemen helpt u graag hiermee.

Contact

Administratiekantoor Diemen
Tobias Asserlaan 424

Postadres:
Postbus 202
1110 AE DIEMEN

Informatie

Fiscaal nummer: 8090.60.528
Algemene voorwaarden gedeponeerd
bij de Kamer van Koophandel te
Amsterdam onder nummer: 34117965.

Algemeen

BTW nr.: NL809060528.B.01
IBAN: NL06 INGB 0006 5567 24
Tnv.: Administratiekantoor Diemen