ADMINISTRATIEKANTOOR DIEMEN

Fiscale aftrek lijfrente premie wordt aan banden gelegd !!!

Als u de lijfrente premie niet heeft afgetrokken in de aangiftes IB, dan wordt de uitkering niet belast. Dit lijkt simpel, maar is het in het geheel niet. Het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch heeft het volgende bepaald. De Belastingdienst moet er vanuit gaan dat de belastingplichtige deze premie WEL heeft afgetrokken. Dit gaat terug naar 1989 ( ! ), en zo nodig nog verder. Wat zijn de consequenties? De omgekeerde bewijslast treedt in werking. De belasting plichtige moet gaan bewijzen dat hij of zij de premie niet heeft afgetrokken. Wie heeft nog een kopie van de IB aangifte ouder dan 7 jaar? De Belastingdienst heeft op dit moment nog kopieën van IB aangiftes vanaf  het jaar 2001. Deze dienst is verplicht om hiervan kopieën te sturen, indien u hierom vraagt. Er is wel veel tegenwerking want de Belastingdienst kampt met onder bezetting. Bewaar de kopieën van de in grote regelmaat geschreven brieven, waarin u  steeds weer vraagt om kopieën  IB aangiftes.

TIP: natuurlijk zelf ook kopieën bewaren van uw aangiftes waarin blijkt dat u de lijfrente  premie niet hebt afgetrokken.

DE ADDER ONDER HET GRAS!!
Stel dat de fiscus akkoord gaat met een belastingvrije uitkering lijfrente. Dan stelt de Belastingdienst dat u al die jaren een premie heeft betaald ( niet fiscaal verrekend ), en dat na uitbetaling van de lijfrente er een saldo ontstaan is ( het verschil van de betaald rente en het bedrag van de uitkering ); het saldo wordt gezien als een rendement en daar moet wel belasting over worden betaald.  Begrijpt u het nog, hoezo:  ” makkelijker kunnen we het niet maken ! “.

ADMINISTRATIEKANTOOR DIEMEN begeleidt haar klanten hierin al vele jaren.

Contact

Administratiekantoor Diemen
Tobias Asserlaan 424

Postadres:
Postbus 202
1110 AE DIEMEN

Informatie

Fiscaal nummer: 8090.60.528
Algemene voorwaarden gedeponeerd
bij de Kamer van Koophandel te
Amsterdam onder nummer: 34117965.

Algemeen

BTW nr.: NL809060528.B.01
IBAN: NL06 INGB 0006 5567 24
Tnv.: Administratiekantoor Diemen