ADMINISTRATIEKANTOOR DIEMEN

Nogmaals . . . wat verandert er in 2016 met de V.A.R. ?

U weet dat de VAR – Vergunning Arbeid Relatie – per 1 januari 2016 niet meer geldt. Hiervoor komt een alternatief. Als u een ZZP’er inhuurt moet u eerst een overeenkomst opstellen, die ter goedkeuring opsturen naar de Belastingdienst, en na akkoord verklaring van die dienst, mag u de ZZP ‘er voor u laten werken. Als dat akkoord er niet is, behoort u de btw en 30% van het netto bedrag ( ongeveer de loonheffing ) in te houden en te plaatsen op een zogenaamde  “G “rekening. Is er geen “G ” rekening dan moet u deze bedragen separaat overmaken naar de belastingdienst onder vermelding van het btw nummer van de ZZP ér en het 30% bedrag reserveren op een bankrekening van u zelf en dit melden aan de belastingdienst. U blijft wel verantwoordelijk voor deze bedragen [ de Wet op de Ketenaansprakelijkheid ] . Ik vermoed dat de belastingdienst tegen die tijd wel een formulier heeft ontwikkeld en on-line heeft gezet waardoor het een en ander minder mistig wordt.

Administratiekantoor Diemen zal u op de hoogte houden !

Contact

Administratiekantoor Diemen
Tobias Asserlaan 424

Postadres:
Postbus 202
1110 AE DIEMEN

Informatie

Fiscaal nummer: 8090.60.528
Algemene voorwaarden gedeponeerd
bij de Kamer van Koophandel te
Amsterdam onder nummer: 34117965.

Algemeen

BTW nr.: NL809060528.B.01
IBAN: NL06 INGB 0006 5567 24
Tnv.: Administratiekantoor Diemen