ADMINISTRATIEKANTOOR DIEMEN

Tips aftrekposten IB 2014 no.II

Een gift welke u aftrekt  moet voldoen aan:
De schenking wordt gedaan aan een ANBI ( Algemeen Nut Beogende Instelling ).
Het is op papier vastgelegd. Hoeft niet via een notaris, dit kan ook onderling.
De gift moet een regelmatig karakter hebben, ook al is dit eenmaal per jaar.
Deze bedragen moeten ongeveer de zelfde waarde hebben.
Deze bedragen moeten minstens 5 jaar achterelkaar zijn overgemaakt naar de organisatie.
De organisatie mag u geen tegenpresatie leveren voor de schenking.

Phttt, Administratiekantoor Diemen helpt graag haar k

lanten.

 

Contact

Administratiekantoor Diemen
Tobias Asserlaan 424

Postadres:
Postbus 202
1110 AE DIEMEN

Informatie

Fiscaal nummer: 8090.60.528
Algemene voorwaarden gedeponeerd
bij de Kamer van Koophandel te
Amsterdam onder nummer: 34117965.

Algemeen

BTW nr.: NL809060528.B.01
IBAN: NL06 INGB 0006 5567 24
Tnv.: Administratiekantoor Diemen