ADMINISTRATIEKANTOOR DIEMEN

Veel verwarring aannemen en opzeggen arbeidsovereenkomst.

Je bent erg blij met je baan, maar je hebt slechts een tijdelijk contract. Eigenlijk zou je graag willen blijven of in ieder geval zekerheid hebben over de toekomst. Maar wanneer zou je moeten weten of je contract verlengd wordt? En moet je zelf om duidelijkheid vragen of is de werkgever verplicht om jou op tijd op de hoogte te stellen?

De aanzegtermijn geeft werknemers duidelijkheid
Sinds 1 januari 2015 is het voor de werkgever verplicht om bij tijdelijke arbeidscontracten van 6 maanden of langer aan de aanzegtermijn te voldoen. De aanzegtermijn geeft de werkgever de verplichting om uiterlijk één maand voor het einde van het contract de werknemer te informeren over het al dan niet verlengen van de arbeidsovereenkomst. Als het contract verlengd wordt, dan moet de werkgever je ook informeren over de voorwaarden waaronder het contract verlengd wordt. 

De werkgever moet schriftelijk aanzeggen
De aanzegging moet door de werkgever schriftelijk worden gedaan. Dit kan per brief of via e-mail. De rechter heeft eerder dit jaar bepaald dat zelfs een aanzegging via WhatsApp voldoet aan het schriftelijkheidsvereiste. Raadpleeg hiervoor ons eerder gepubliceerd nieuwsartikel ‘Aanzegplicht per WhatsApp’.

Aanzegtermijn in de arbeidsovereenkomst opnemen
De werkgever mag de aanzegtermijn ook opnemen in de arbeidsovereenkomst. Er moet dan worden opgenomen dat er bij het einde van de arbeidsovereenkomst geen sprake zal zijn van opvolgende arbeidsovereenkomsten. In dit geval is bij het aangaan van het contract voor de werknemer al duidelijk dat het contract niet verlengd zal worden. Als werknemer ben je dan direct op de hoogte van de stand van zaken en kun je je op tijd weer verder oriënteren op de arbeidsmarkt. Zo kun je voorkomen dat je na afloop van je contract een beroep op een WW-uitkering moet doen. Het is een werkgever uiteraard toegestaan om hierop terug te komen en een maand voor het einde van het contract alsnog een verlenging aan te bieden. Maar het risico voor de werkgever is dat jij daar als werknemer geen rekening mee hebt gehouden en niet meer beschikbaar bent, omdat je al een andere baan hebt gevonden. 

Wat  als de werkgever niet voldoet aan de aanzegtermijn?
Als de aanzegtermijn door de werkgever niet in acht wordt genomen, is hij de werknemer een vergoeding verschuldigd die bestaat uit het loonbedrag van één maand. Heeft de werkgever wel laten weten of het contract wel of niet wordt verlengd, maar te laat? Dan is hij een evenredige vergoeding verschuldigd. Dit betekent dat als de werkgever bijvoorbeeld 1 week te laat is, dit een vergoeding van 1 weeksalaris oplevert.

Neemt de werkgever de aanzegtermijn niet in acht, maar wordt de tijdelijke arbeidsovereenkomst na het verstrijken van de tijd wel gewoon voortgezet? Dan wordt het contract automatisch verlengd. De arbeidsovereenkomst wordt dan onder dezelfde arbeidsvoorwaarden voortgezet, maar voor maximaal één jaar. 

Verzoekschrift rechtbank
Houdt jouw werkgever zich niet aan de aanzegtermijn? Dan kun je binnen twee maanden na  beëindiging van de arbeidsovereenkomst een verzoekschrift indienen bij de rechtbank om aanspraak te maken op de vergoeding. Let op! Deze termijn is zeer strikt. De rechter heeft ooit een verzoekschrift niet in behandeling genomen toen een werknemer één minuut te laat was met het indienen ervan. 

Uitzonderingen aanzegtermijn
Tot slot hoeft de aanzegtermijn in een aantal gevallen niet te worden toegepast, namelijk:
–  De arbeidsovereenkomst eindigt op een tijdstip dat niet op een kalenderdatum is gesteld. Bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst voor de duur van een project.
–  De arbeidsovereenkomst is aangegaan voor een periode korter dan zes maanden.
–  Er is een uitzendovereenkomst met uitzendbeding.

 

Contact

Administratiekantoor Diemen
Tobias Asserlaan 424

Postadres:
Postbus 202
1110 AE DIEMEN

Informatie

Fiscaal nummer: 8090.60.528
Algemene voorwaarden gedeponeerd
bij de Kamer van Koophandel te
Amsterdam onder nummer: 34117965.

Algemeen

BTW nr.: NL809060528.B.01
IBAN: NL06 INGB 0006 5567 24
Tnv.: Administratiekantoor Diemen