ADMINISTRATIEKANTOOR DIEMEN

Weet u dat een belastingvrije schenking van € 100.000 in drie jaar betaald mag worden ?

Een ontvanger van een belastingvrije schenking ten behoeve van aankoop, bouwen, verbouwen, afkoop erfpacht, afkoop hypotheek schuld en aflossing van een restschuld van de eigen woning, mag deze schenking in drie opeen volgende jaren ontvangen. De ontvanger mag zelfs van meerdere een schenking ontvangen. Stel dat vader en grootvader ieder een ton willen schenken, dat mag.  De voorwaarden zijn: de ontvanger of dienst echtgenoot / partner mag niet jonger zijn dan 18 jaar en niet ouder dan 39 jaar. De schenking moet onherroepelijk zijn. De schenking moet fysiek worden betaald, geen “schenking op papier “. Bewijsstukken waaraan de schenking is besteed moeten voorhanden zijn. Hoe de schenking in drie jaren betaald kan / mag worden is waard om dit te overleggen met uw Belasting Consulent. Bijvoorbeeld mijn kantoor.

Contact

Administratiekantoor Diemen
Tobias Asserlaan 424

Postadres:
Postbus 202
1110 AE DIEMEN

Informatie

Fiscaal nummer: 8090.60.528
Algemene voorwaarden gedeponeerd
bij de Kamer van Koophandel te
Amsterdam onder nummer: 34117965.

Algemeen

BTW nr.: NL809060528.B.01
IBAN: NL06 INGB 0006 5567 24
Tnv.: Administratiekantoor Diemen